Nieuws

27-12-2018

netwerkcoaches gezocht

De aanleiding

Ouders van (ernstig) verstandelijke beperkte kinderen worden vaak geconfronteerd met de vraag “wie neemt de zorg voor mijn kind over als ik er niet meer ben”. Zo ook Maarten en Theo, twee ouders met een – inmiddels volwassen - kind met een beperking.

in 2007 hebben zij de handen in een geslagen, een methodiek ontwikkeld, een aanpak getest en een organisatie opgezet: Stichting Netwerk Rondom.

De volgende fase is aangebroken, namelijk de aanpak landelijk uitrollen en de organisatie verder professionaliseren. Mede dankzij financiële ondersteuning van HandicapNL is een parttime projectleider aangesteld die – samen met het bestuur van de stichting – hieraan vorm en inhoud gaat geven.

 

De kern van de aanpak bestaat uit het opstellen van een zogenaamd ZorgTestament door ouder(s) of verwanten.  Een document dat bestaat uit 12 verschillende domeinen die samen het hele leven van een persoon met een beperking in kaart brengt. Een document die mensen in de omgeving van de beperkte persoon in staat stellen de zorg en ondersteuning, geheel of gedeeltelijk over te nemen. Een dynamisch document, want er doen zich altijd nieuwe ontwikkelingen waarmee rekening gehouden moet worden.

 

Steeds meer ouders tonen interesse in het opstellen van een ZorgTestament voor hun kind. Maar er daadwerkelijk mee aan de slag gaan wordt als erg confronterend ervaren, reden voor velen om het nog even voor zich uit te schuiven. Reden voor Stichting Netwerk Rondom een laagdrempelige benadering te ontwikkelen, laagdrempelig door een persoonlijke benadering voor te staan, financieel laagdrempelig door een combinatie van betaalde en onbetaalde ondersteuning.

 

Netwerkcoaches

Er wordt een netwerk van 15 tot 20 zogenaamde netwerkcoaches opgezet, verspreid over het hele land. Deze coaches verzorgen het intake/kennismakingsgesprek, brengen samen met de ouders hun situatie in beeld en bespreken een eventueel vervolg. Een van de vervolgtrajecten is ondersteuning door een vrijwilliger. Een vrijwilliger die de ouder helpt met het invullen van de verschillende zorgvelden. Niet zozeer inhoudelijk, maar vooral als stimulator en ondersteuner. Naast persoonlijke ondersteuning worden trainingen, workshops en webinars aangeboden.  

 

Voor het invullen van de rol van netwerkcoach worden zelfstandig ondernemers gezocht. Vooral ondernemers die ervaring hebben met luisteren, oplossingsgericht denken en coaching.

 

Voor meer informatie over Stichting Netwerk Rondom, klik hier hier 

 

Interesse om als netwerkcoach aan de slag te gaan? Neem contact op met Marian Geling 

 

19-03-2018

Prokkelweek 2019

Prokkelweek 2019

Van maandag 3  tot en met zaterdag 8 juni vinden overal in het land activiteiten plaats waar mensen met en zonder verstandelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten.

 

De week start met de ProkkelSterrenslag in Utrecht. Een sportieve zeskamp van teams met en zonder beperking.
Elk team bestaat uit 10 personen: 5 mensen met én vijf mensen zonder beperking. In totaal kunnen er 80 teams meedoen. Er zijn nog teams die bedrijven en/of sponsors zoeken, zie ook ProkkelSterrenslag maar ook als vrijwilliger ben je van harte welkom, meer informatie en aanmelden via deze link

 

Donderdag 6 juni is het nationale Prokkelstagedag. Een dag van wederzijdse kennismaking. Mensen met een verstandelijke beperking gaan een dag stage lopen bij een bedrijf naar keuze. Ook omgekeerd is mogelijk. Medewerkers van bedrijven lopen een dag mee met iemand met een verstandelijke beperking. Naast individuele stages zijn er ook groepsbijeenkomsten. Meestal gecentreerd rondom een bepaald thema. Veel gemeenten en overheden doen daaraan mee. 

 

Doe, denk en Prokkel mee. Voor inspirernde voorbeelden en activiteiten bij u in de buurt, zie ook www.prokkel.nl