Projecten

Studiecoaches voor studenten met autisme

Jongeren met een vorm van autisme die na de havo of MBO-opleiding door willen naar het HBO hebben daarvoor veelal meer dan voldoende intellectuele vermogens. Wat ze lastiger vinden is het plannen en organiseren van hun studie. Daarvoor is het concept "vrijwillige studie coaches" ontwikkeld. Eerst bij Fontys in Eindhoven, later ook bij de Haagse Hogeschool. Ouderen, veelal 50+, vaak ook gepensioneerd, hebben wekelijks een gesprek, stellen oplossingsgerichte vragen en ondersteunen de jongeren bij het vinden van hun eigen weg binnen de opleiding. Voor zowel de jongeren en als de vrijwilligers een positieve ervaring. 

De actieve ontmoeting

 

 

Elke woensdagochtend om 8.45 uur verzamelt een groot aantal wijkbewoners zich bij het verzorgingstehuis. Ze worden opgewacht door drie sportief geklede 30-tigers. Alle aanwezigen gooien € 2,- in een pot die bij de receptie staat. Sommigen zetten hun naam op de koffielijst, anderen geven aan dat koffie vandaag er niet in zit. Om vijf voor negen is het zover. Een groep van tien personen maakt zich klaar om een uur te gaan wandelen, vijftien anderen hebben de hardloopschoenen aan en gaan onder begeleiding een uur joggen. De laatste twintig pakken hun nordic-walking stokken en stappen de deur uit. Tegen kwart over tien uur zijn alle groepen weer terug bij het verzorgingshuis. Een paar mensen neemt direct afscheid en gaat naar huis. De anderen schuiven aan in de grote recreatiezaal waar de geur van koffie ze tegemoet komt. Samen met de bewoners van het centrum drinken ze hun kopje koffie. Tegen elven gaat ieders zijns weegs, de bewoners naar hun kamers, de sporters naar hun huis. Tevreden terugkijkend op een gezellige, actieve ochtend.

 

  

Een paar keer in de week is het lokale zorgcentrum startpunt voor een actieve ontmoeting van buurtbewoners. 

 

Regelmatig sluiten bewoners van het zorgcentrum zich aan, sommigen comfortabel in hun rolstoel voortgeduwd door een buurtbewoner, anderen zelfstandig met rollator of wandelstok. Gezellig kletsend lopen ze met elkaar een rondje door de buurt, de ene groep maakt een wat langere ronde en doet ook het park aan, de andere groep keert na een half uur terug. Iedere groep heeft zo haar eigen tempo, haar eigen route. Maar allen treffen elkaar – samen met de deelnemers van de andere beweegactiviteit - na afloop in de recreatiezaal bij de koffie.

 

Het idee

Meerdere keren per week ontmoeten buurtbewoners elkaar bij het zorgcentrum om te gaan wandelen, hardlopen of nordic-walken. Per sportieve activiteit is een ervaren begeleider aanwezig. Die zet de route uit, houdt de mensen en de tijd in de gaten. Hiervoor krijgt hij een (bescheiden) vergoeding. Die vergoeding wordt betaald door de deelnemers (richtbedrag is € 2,- per keer). Na afloop kunnen de deelnemers koffie drinken in het zorgcentrum, samen met de bewoners. Zij betalen daarvoor een kostendekkende vergoeding (richtbedrag is € 1,- per kopje).

 

Keuze vrijheid volop:

-        Overdag maar ook ’s avonds;

-        Een keer in de week, maar ook vijf keer;

-        Hoge hartfrequentie, maar ook “gewoon” (hardlopen of wandelen);

-        Elke keer opnieuw de mogelijkheid te kiezen uit de beweegactiviteit (de ene keer hardlopen, de andere keer wandelen of nordic-walken);

-        Alleen bewegen, maar ook meer (na afloop koffie drinken);

-        Alleen maar ook samen (zowel tijdens de beweegactiviteit als daarna).

  

Van 2015 - 2017 zijn er op drie plaatsen in het land, pilots uitgevoerd, mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stlchting Sluyterman van Loo en het RCOAK.

 

Nu anno 2018 zijn nog steeds actieve ontmoetingen. Wil je weten waar of wil je er zelf een opzetten, voor meer informatie ga naar de actieve ontmoeting

"Gepest en dan?"

Utrecht, 20 juni 2016

 

Tijdens de Denktank bijeenkomsten van de LFB werd duidelijk dat pesten een groot probleem is en dat er nog heel weinig is op het gebied van pesten voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom werd al snel duidelijk dat er een plan op tafel moest komen om hiet iets aan te doen. Er is toen een film gemaakt, voor en door mensen met een licht verstandelijke beperking, hierin vertelden zij over hun ervaringen met pesten. De eerste steen van het project ‘Gepest en dan’ werd gelegd in 2011 onder begeleiding van Vilans. Uiteindelijk heeft het project de huidige vorm gekregen door de samenwerking tussen de LFB en de Stichting Aandacht voor Pesten.

 

Waar staan we nu?

Dankzij een bijdrage van Fonds Nuts Ohra, het VSB fonds, de LFB en de Stichting Aandacht voor Pesten kon het project worden gerealiseerd. Het project is nu inmiddels al in de afrondende fase. Voor het project is ook een tweede indrukwekkende film gemaakt, nú juist om jongere mensen aan te spreken. Deze film is getoond tijdens themacafés die op 6 verschillende plaatsen in Nederland hebben plaatsgevonden. Een themacafe is een bijeenkomst voor mensen met een beperking die elkaar willen ontmoeten en waar een thema besproken wordt. Hier komen mensen die de leeftijd hebben van 30- 65 jaar ongeveer.

 

Daarnaast hebben er bij 6 verschillende VSO-scholen gastlessen over het onderwerp pesten plaatsgevonden. De leerlingen waren tussen de 12 en 19 jaar oud. Deze gastlessen zijn ontwikkeld door de Stichting Aandacht Voor Pesten en zijn gegeven door een coach van de LFB, twee ervaringsdeskundigen en therapeuten van Stichting Aandacht Voor Pesten. Tijdens de gastlessen en themacafé’s, zijn de ervaringsdeskundigen met hun eigen ‘pestverhaal’ de bruggenbouwers, en hebben een verbindende rol.

 

Naar aanleiding van de themacafé’s zijn er op 3 locaties in het land vervolgbijeenkomsten georganiseerd.

Op iedere locatie waren 4 bijeenkomsten, waarin de volgende onderwerpen aan bod zijn gekomen.

  • Aandacht voor MIJN Verhaal (je eigen pestverleden kunnen delen)
  • Aandacht voor Mijn Eigen Kracht
  • Social Media en Cyberpesten
  • Ik ben goed zoals ik ben

De door de Stichting Aandacht voor Pesten ontwikkelde vervolgbijeenkomsten werden in zijn geheel verzorgd door 1 of 2 ervaringsdeskundigen onder begeleiding van 2 coaches van de LFB. Hoewel de resultaten van de vervolgbijeenkomsten nog moeten worden geevalueerd, zien de eerste terugkoppelingen van de deelnemers, ervaringsdeskundigen en coaches er zeer veelbelovend uit. Zoals een deelnemer na een van de bijeenkomsten schreef: ‘Zeer geslaagde dag, dat er nu eindelijk gepraat kan worden waar we zo lang mee zitten.....’

 

Klankbordgroep

Bij het project is ook een klankbordgroep actief. Hierin hebben verschillende organisaties zitting, o.a. om het proces van het project te volgen en een kritisch geluid te laten horen. Zij brengen ook het onderwerp pesten binnen hun eigen organisatie onder de aandacht.

 

Rol van het Netwerkhuis

Coachen van de projectleider en onderhouden van contacten met de financiers. 

E-learning - voorbeeld

Studiecoaches voor studenten met vorm van autisme

Het Netwerkhuis en Fontys Hogeschool ICT Eindhoven hebben in 2013 samen een project studie ondersteuning voor studenten met een vorm van autisme opgezet. Deze pilot is in mei 2014 geëvalueerd en Fontys ICT heeft besloten het project voort te zetten. 

 

De aanleiding

Tussen de 2 en 5% van het aantal studenten aan het Hoger en Universitair onderwijs heeft te maken met een vorm autisme. Dat percentage is de laatste jaren toegenomen. Dat is een positieve ontwikkeling want zij beschikken vaak over uitzonderlijke kwaliteiten zoals bijvoorbeeld oog voor detail en sterke focusgerichtheid. Daaraan is behoefte op de arbeidsmarkt. Echter, een aantal van deze jongeren ervaart tijdens hun studie problemen, bijvoorbeeld met het organiseren van de studie. Daarom heeft het Netwerkhuis, samen met Fontys Hogeschool ICT, een pool opgezet van studiecoaches. Deze pool bestaat inmiddels uit 9 (seniore) vrijwilligers.

 

Zij ondersteunen de studenten vooral het met het inrichten en structureren van hun studie. Vakinhoudelijke kennis is niet nodig. Middels een training en intervisie zijn de vrijwilligers inhoudelijk op hun taken voorbereid. 

In het studiejaar 2013-2014 zijn 22 studenten begeleid. In het lopende studiejaar 2014-2015 zijn er inmiddels ( december 2014) 11 studenten bij gekomen. 

 

Nieuwe instroom in Eindhoven - studiejaar 2015

Het aantal studenten van Fontys Hogeschool ICT dat een beroep doet op een studiecoach neemt toe. Daarom start in september een training voor nieuwe vrijwilligers. Interesse? Kom dan maandagavond 18 mei naar de informatie avond, FHICT, Rachelsmolen 1, Eindhoven. 

 

Ook voor andere hogescholen en universiteiten?

Het project is dusdanig opgezet dat ook andere hogescholen en universiteiten hiervan gebruik kunnen maken. 

 

Meer informatie

Meer informatie over dit project kunt krijgen door een mail te sturen naar M.Geling@hetnetwerkhuis.nl of te bellen naar 06-27057594. Zij kan u ook meer vertellen over de opzet en uitvoering. 

 

U kunt ook bellen met Ton van Rheenen, de eerste vrijwillige studiecoach. Hij vertelt u graag meer over zijn ervaringen. U kunt hem bereiken op nummer 06-18469524. Ton heeft besloten de studiecoaching ook op individuele basis aan te beiden aan studenten met een vorm van autisme. Zie www.tonvanrheenen.nl voor meer informatie.

 

Deze pilot wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Start Foundation

voorbeeld_presentatie_studiecoaches_2014.pdf

Succesvol totaalconcept toegepast

Mogen wij ons even voorstellen? 

Wij: drie vrouwelijke Apeldoornse ondernemers, ieder gepokt en gemazeld in hun eigen vakgebied. Anita Amptmeijer is zelfstandig ontwerper binnen Agraphics; Marian Geling ontwikkelt innovatieve projecten in de sociale sector en Linda Hofman is eigenaresse van Coaxi Communicatie.Al eerder werkten zij samen en vonden elkaar in een ‘no nonsens-mentaliteit’. Dit zorgt voor het snel kunnen schakelen, en het effectief en efficiënt kunnen werken. 

Deze drie bundelden hun expertise binnen het project ‘Ik ben bijzonder’ van het Fonds verstandelijk gehandicapten. Binnen zeer korte tijd moest er voor het project een aantal randvoorwaarden geschapen worden, waarna een nog aan te stellen projectleider het roer zou overnemen. Met veel voortvarendheid ontwikkelden de interim projectleider, de communicatieadviseur en de vormgeefster achtereenvolgens een projectplan, een communicatieplan en een huisstijl voor Ik ben bijzonder. Tenslotte werd ook één onderdeel uit de communicatiemix – de projectwebsite – inclusief huisstijl en teksten opgetuigd. De krachtenbundeling beviel zowel de opdrachtgever als de drie ondernemers erg goed. Voor de opdrachtgever was het prettig om één aanspreekpunt te hebben. De opdracht werd binnen een zeer kort tijdsbestek tot volle tevredenheid afgerond: én ook nog eens tegen een concurrerend tarief.

De drie ondernemers besloten zich in deze samenstelling ook voor andere projecten beschikbaar te stellen. Interesse? Neem contact op met Marian Geling M.Geling@hetnetwerkhuis.nl of 06-27057594.